Przemóc samotność

Już po raz piąty w okresie Świąt Wielkanocnych, dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia, zorganizowane zostanie „Śniadanie Wielkanocne”. Wzorem lat poprzednich spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29. Tegoroczne spotkanie przypada na dzień 31 marca, tj. Wielką Sobotę, i skierowane jest do 350 osób w wieku senioralnym. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na godzinę 11.00. Inicjatorem spotkania jest Fundacja Chrześcijańska „Adullam”.

 

W naszej tradycji i kulturze święta kojarzą się z bardzo rodzinnym czasem. Oprócz wartości chrześcijańskich, na których opierają się także Święta Wielkanocne, bardzo ważne jest w tym okresie spędzenie chwil z najbliższymi. W życiu wielu osób, w tym seniorów, przychodzi taki moment, w którym z różnych przyczyn zostają sami. Celem tegorocznego „Śniadania Wielkanocnego” będzie objęcie wsparciem osób starszych, samotnych i potrzebujących, przebywających na terenie miasta Częstochowy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, osób uzależnionych.

Zebrani goście obejrzą spektakl teatralny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą”, wprowadzający przybyłych w atmosferę zbliżających się świąt oraz będący czasem refleksji. O oprawę muzyczną zadbają mężczyźni ze schroniska „Adullam” i członkowie Klubu Abstynenta „Droga do wolności”. Następnie zebrani zasiądą do wspólnego śniadania, przebiegającego w nastroju radosnego oczekiwania i wzajemnej życzliwości. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymają świąteczne paczki z żywnością.

Wydarzenie ma również drugi ważny cel – budowanie wrażliwości i uważności na osoby, które żyją obok nas – potrzebujące pomocy, choć nie zawsze o nią proszące, osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne, niezaradne życiowo.

„Śniadanie Wielkanocne” jest zadaniem współfinasowanym ze środków Gminy Miasta Częstochowy i objętym honorowym patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. Organizację spotkania wspiera Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Świętego Barnaby, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” oraz wolontariusze i społecznicy, w tym z grupy osób bezdomnych i uzależnionych trwających w abstynencji.

Zapisy osób chętnych na śniadanie prowadzone są w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

„Śniadanie wielkanocne 2017”