Nieprzerwana lekcja historii – nad brzegiem częstochowskiej Warty

Zanim rozbrzmiał pierwszy dzwonek w częstochowskich szkołach na Starym Mieście rok szkolny podsumowała Szkoła „Nad Wartą”. Uczniowie zasiedli w ławkach, nauczyciel sprawdzał listę obecności, a przed zebranymi odbyły się lekcja historii i teatru. Seniorzy z Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” wraz z nauczycielem Arkadiuszem Klubą przygotowali przedstawienie, na które zaprosili dyrektora – prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. W ten sposób swoją prapremierę miała „Rzepka”, kto był i widział ten wie 🙂

Uczestnicy trzeciego pikniku „Przystanek Warta” usłyszeli porywające dźwięki jazzu w wykonaniu zespołu „Five O’Clock Orchestra”. W świat poruszającej muzyki żydowskiej przeniósł zebranych zespół „U pana Boga za piecem”, a do śpiewu i tańca zaprosił na zakończenie pikniku grupa „The Shelter”.

Współorganizatorami działania są członkowie Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, działającego aktywnie od 2013 roku. Piknik powstał  z inicjatywy Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, która podejmuje działania z zakresu organizowania społeczności lokalnej w tej najstarszej dzielnicy miasta w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa w zakresie projektu „Stare Miasto – Nowe  Życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.