Jesteś tutaj:

Autor: Piotr

Zrozumienie i wrażliwość na drugiego człowieka – taka atmosfera panowała podczas tegorocznego „Śniadania Wielkanocnego”, które w Wielką Sobotę w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zgromadziło blisko 400 osób. Uczestnicy spotkania, zaproszeni goście oraz wolontariusze wzięli udział w spotkaniu – przez swój charakter – niezwykłym.

Więcej „Wspólne świąteczne śniadanie”

Dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Stare Miasto, w tym podopiecznych świetlicy „Życie poza szkołą”, nocka zabaw w częstochowskiej Konduktorowni to stały element w kalendarzu lokalnych atrakcji, dlatego podczas tegorocznych ferii nie mogło jej zabraknąć. „Pozytywnie zakręcona nocka” wypełniona była tańcem, zabawami i śmiechem zadowolonych uczestników. Tradycyjnie dzieci i młodzież postanowiły nam pokazać jak się należy bawić. Przede wszystkim należy się przebrać, tańczyć do głośnej muzyki, dużo biegać i brać udział w konkursach. Energii nikomu nie zabrakło, a zabawę rozpoczęliśmy od świętowania urodzin naszej koleżanki Ani Grudzińskiej. Był tort, śpiewanie sto lat i występ młodego muzyka Damiana Nogi – pseudonim „Szklany”, czyli moc radosnych przeżyć.

Więcej „Karnawałowe szaleństwa w „Konduktorowni””

Czas poprzedzający Boże Narodzenie jest dla wielu osób możliwością spotkania się z najbliższymi, złożenia życzeń i zjedzenia wspólnego posiłku. Ten czas kojarzy się bardzo rodzinnie i taki też jest dla organizacji, które działają na rzecz osób wykluczonych społecznie, borykających się z samotnością. Spotkania wigilijne dają wtedy poczucie bliskości, życzliwości od drugiego człowieka i natchnienia do spokojnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej „Wigilijne spotkania w fundacji „Adullam””

Wspomnienia z wyjazdu dzieci ze świetlicy „Życie poza szkołą” oraz z dzielnicy Stare Miasto było tematem spotkania z Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Adrianem Starońkiem oraz Zastępcą Naczelnika Bożeną Szecówką. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice, którzy skierowali słowa podziękowania do przedstawicieli Urzędu Miasta i podziękowali za pomysł i sfinansowanie wyjazdu ich dzieci.

Kolonie odbyły się w nadmorskiej miejscowości Jantar, a bogaty program pozwolił na zdobycie bezcennych doświadczeń. Oprócz korzystania z plaży, dzieci zwiedziły m.in. bardzo ważny historycznie Obóz Zagłady w Sztutowie, latarnię morską w Krynicy, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich i wiele innych. Podczas kolonii realizowano program profilaktyczny z zakresu ekologii, higieny i zdrowego żywienia oraz profilaktyki uzależnień.

Dla zaproszonych gości dzieci przygotowały prezentację ze zdjęć z wyjazdu oraz wręczyli na ręce Naczelnika Adriana Starońka pamiątkową dużą pocztówkę oraz płytkę ze zdjęciami.

Więcej „Wspomnienia z cudownych kolonii”

Rolą utworzonego Punktu Konsultacyjnego jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz ich najbliższym. W ramach dyżurów specjalistów (pracownika socjalnego, terapeuty ds. uzależnień, psychologa) udzielane są porady i konsultacje w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Jeżeli problem spożywania alkoholu dotyczy Ciebie lub Twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej możesz otrzymać wsparcie i pomoc od specjalistów różnych dziedzin.

Zapraszamy osoby uzależnione i używające w sposób dla nich szkodliwy alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny, osoby współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie. Spotkania mają charakter anonimowy i nieodpłatny. spotkań o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. W trakcie pełnionych dyżurów terapeuci ds. uzależnień, pracownik socjalny oraz psycholog będą udzielali konsultacji, których celem jest edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielanie porad socjalnych i profilaktycznych dla osób dotkniętych tym problemem oraz ich rodzin, jak również motywowanie do podjęcia walki z nałogiem w celu ochrony zdrowia i życia oraz odbudowania relacji z osobami bliskimi.

Punkt Konsultacyjny działający w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Częstochowa, prowadzony jest przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku. Porady i konsultacje świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 przy ulicy Warszawskiej 13.

Wieloletnia pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pokazuje, jak dużo działań profilaktycznych jest potrzebnych dla tej grupy społecznej oraz jak pozytywne efekty daje wsparcie i motywowanie do zmiany. Stąd też, w ramach zadania publicznego   współfinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa, od dnia 21 lutego do 31 grudnia 2017 roku trwa realizacja programu działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni”. Zadanie to nastawione jest na prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. Działania polegają na prowadzeniu przez specjalistę-pedagoga  indywidualnych rozmów i grupowych spotkań z osobami uzależnionymi, zmierzających do  zidentyfikowania potrzeb, zachęcenia i zmotywowania do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia odwykowego, włączenia się do działań klubów abstynenta na terenie miasta Częstochowy, w tym Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, zaangażowania się w pracę wolontarystyczną, podjęcia pracy w ramach programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub innej formy zatrudnienia socjalnego. Działania prowadzone przez specjalistę-pedagoga obejmować będą współpracę z innymi jednostkami pomocowymi, w tym m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, Centrum Integracji Społecznej, Strażą Miejską, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Klubami Abstynenta.

Pracując z grupa seniorów ze Starego Miasta, staramy się tak dopasować zajęcia, aby były zróżnicowane i nie monotonne. Od marca rozpoczęliśmy z seniorami z biuletynu „Nasze Stare Miasto” śniadania prasowe. Raz w tygodniu, w czwartki spotykamy się w Filli nr 16 Biblioteki Publicznej, aby czytać gazety i czasopisma, a tym samym rozwijać swój warsztat dziennikarski. Podczas spotkań mamy możliwość dyskutować o przeczytanych artykułach, zgłębiać niektóre gatunki dziennikarskie czy w lżejszym tonie rozmawiać o swoim hobby – gotowaniu, sporcie czy modzie.

 

 

 

 

 

Więcej „Stawiamy na aktywność seniorów”

 

20170217_165450

Bal karnawałowy „Stacja Częstochowa” odbył się dzięki połączeniu sił podmiotów działających w ramach Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” oraz ZGM TBS Sp z o.o. – który był pomysłodawcą balu.

 

Bal rozpoczął się od występu Tymka Brzezińskiego, który przeniósł zebranych w klimat polskiej piosenki sprzed lat. To pozwoliło zebranym w Konduktorowni – mieszkańcom Starego Miasta, prezydentowi miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi, zaproszonym gościom, seniorom i dzieciom z Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, gościom z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kontkiewicza przenieść się w klimat związany z koleją. Wejście na bal możliwe było tylko przy okazaniu biletu konduktorowi, a goście za przykładem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, radnego miasta Dariusza Kapinosa oraz prezesa ZGM Pawła Koniecznego zakładali oryginalne żaboty i muszki.

Więcej „Pociąg pełen atrakcji w „Konduktorowni””

Do góry