Aktualności

Dla starszych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta bardzo ważne są spotkania, podczas których mogą podzielić się swoimi wspomnieniami. Przy wspólnym stole wracają pamięcią do wydarzeń z dzieciństwa, a także bardzo mocno pielęgnują tradycję.

Wspólne spotkania podopiecznych Ośrodka wsparcia z seniorami z klubu seniora „Złote Lata” odbywają się raz w tygodniu. W ten sposób budowane i podtrzymywane są wspólne relacje międzyludzkie. Rozmowy o potrzebach lub pragnieniach oraz możliwość wymiany poglądów są dla wielu seniorów bardzo istotne. Seniorzy z ośrodka i klubu seniora podczas cotygodniowych spotkań wspólnie mogą dzielić się spostrzeżeniami, wspominać i doświadczać nowych wrażeń oraz uczestniczyć w zajęciach plastycznych, rozwiązywać krzyżówki, grać w gry skojarzeniowe czy kalambury, wspólnie oglądać filmy, spędzać czas przy muzyce, kawie i ciastku w miłej atmosferze. Tematem ostatniego spotkania był Dzień Matki, który był bardzo refleksyjny i nasunął wiele wspomnień. Z tej okazji jeden z uczestników zajęć Piotr Nowak przeczytał swój wiersz, dedykowany mamom. To wszystko sprawia, że seniorzy mogą w sposób ciekawy i interesujący spędzić swój wolny czas.

Przypomnijmy, że ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 15 osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej, będących mieszańcami Częstochowy. Skierowanie do ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez pracownika socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pobyt w ośrodku wsparcia jest całodobowy, okresowy, często interwencyjny. Ośrodek zapewnia pomoc w zakresie wsparcia dziennego, interwencyjnego, w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczo-wspomagających.

Osoby przebywające w ośrodku mają zapewnione posiłki, możliwość przebywania w czystych, bezpiecznych warunkach, pod stałą opieką opiekunów, z możliwością wsparcia pielęgniarki, w razie potrzeby lekarza POZ, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy, którzy pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, osobistych itp. W placówce prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia przez terapeutę zajęciowego dostosowane do możliwości podopiecznych, ich zainteresowań i zdolności, których celem jest wzmocnienie/ lub podtrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej.

Zadanie związane z prowadzeniem Ośrodka wsparcia jest realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu
dla mieszkańców miasta Częstochowy przy ul. Krakowskiej 34 (liczba osób objętych usługą 15)”. W/w zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne”, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywać się będzie w cieniu pandemii COVID-19. Z tego względu, również w tym roku nie będzie tradycyjnego spotkania wielkanocnego, gdyż obowiązuje nas wszystkich przestrzeganie zaostrzonych zasad bezpieczeństwa. Osoby, do których adresowane jest wsparcie otrzymają paczki z artykułami spożywczymi i świątecznymi potrawami. Ważne, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie czuć wsparcie i miłość innych.

Więcej „Śniadanie Wielkanocne – zgodnie z tradycją, nie zapominajmy o drugim człowieku”
Więcej o: Radosna Wielkanoc dla każdego

Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne” organizowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” odbędzie się tradycyjnie w Wielką Sobotę 3 kwietnia i będzie skierowane jest do 350 osób osób starszych, samotnych, bezdomnych, jak i osób przebywających w kwarantannie w związku z podejrzeniem choroby COVID-19 i szczególnie narażonych na zachorowanie. Każda z osób objętych wsparciem w ramach „Śniadania” otrzyma paczkę ze świątecznymi potrawami oraz artykułami spożywczymi. Dopuszczamy (w przypadku, gdy osoba nie miejsca, gdzie mogłaby spożyć uroczyste śniadanie ) możliwość spożycia posiłku w stołówce charytatywnej prowadzonej przez Fundację (z zachowaniem reżimu sanitarnego). W rozwożeniu paczek do podopiecznych na terenie miasta Częstochowy pomogą przedstawiciele organizacji związanych z Partnerstwem na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.

Więcej „Radosna Wielkanoc dla każdego”

Tegoroczny „Mikołaj” był świętem nie tylko dla dzieci lecz dla darczyńców również. Dłuższy niż w latach ubiegłych, pozwolił na podarowanie cząstki radości do wielu rodzin. W tym roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam” dzięki wsparciu darczyńców, wolontariuszy, przyjaciół przygotowała ponad 600 paczek dla dzieci. Każda paczka składała się z dwóch części – słodyczy i prezentu rzeczowego dostosowanego do wieku, płci i ewentualnego stopnia niepełnosprawności.

Więcej „„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” – efektem miłości wielu serc”

Do góry