Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2021

Dla starszych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta bardzo ważne są spotkania, podczas których mogą podzielić się swoimi wspomnieniami. Przy wspólnym stole wracają pamięcią do wydarzeń z dzieciństwa, a także bardzo mocno pielęgnują tradycję.

Wspólne spotkania podopiecznych Ośrodka wsparcia z seniorami z klubu seniora „Złote Lata” odbywają się raz w tygodniu. W ten sposób budowane i podtrzymywane są wspólne relacje międzyludzkie. Rozmowy o potrzebach lub pragnieniach oraz możliwość wymiany poglądów są dla wielu seniorów bardzo istotne. Seniorzy z ośrodka i klubu seniora podczas cotygodniowych spotkań wspólnie mogą dzielić się spostrzeżeniami, wspominać i doświadczać nowych wrażeń oraz uczestniczyć w zajęciach plastycznych, rozwiązywać krzyżówki, grać w gry skojarzeniowe czy kalambury, wspólnie oglądać filmy, spędzać czas przy muzyce, kawie i ciastku w miłej atmosferze. Tematem ostatniego spotkania był Dzień Matki, który był bardzo refleksyjny i nasunął wiele wspomnień. Z tej okazji jeden z uczestników zajęć Piotr Nowak przeczytał swój wiersz, dedykowany mamom. To wszystko sprawia, że seniorzy mogą w sposób ciekawy i interesujący spędzić swój wolny czas.

Przypomnijmy, że ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 15 osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej, będących mieszańcami Częstochowy. Skierowanie do ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez pracownika socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pobyt w ośrodku wsparcia jest całodobowy, okresowy, często interwencyjny. Ośrodek zapewnia pomoc w zakresie wsparcia dziennego, interwencyjnego, w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczo-wspomagających.

Osoby przebywające w ośrodku mają zapewnione posiłki, możliwość przebywania w czystych, bezpiecznych warunkach, pod stałą opieką opiekunów, z możliwością wsparcia pielęgniarki, w razie potrzeby lekarza POZ, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy, którzy pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, osobistych itp. W placówce prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia przez terapeutę zajęciowego dostosowane do możliwości podopiecznych, ich zainteresowań i zdolności, których celem jest wzmocnienie/ lub podtrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej.

Zadanie związane z prowadzeniem Ośrodka wsparcia jest realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu
dla mieszkańców miasta Częstochowy przy ul. Krakowskiej 34 (liczba osób objętych usługą 15)”. W/w zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Do góry

Skip to content