ASOS – marzec 2014

Nasz projekt ma już miesiąc!

To nasze małe „urodziny”!

Przez ten czas właściwie dopiero się poznajemy oraz przygotowujemy do dalszych działań.
Na początku zatrudniony został personel potrzebny do realizowania działań projektu:
-kierownik Klubu Seniora „Złote Lata”/terapeuta zajęciowy
-opiekun młodzieży
-informatyk
-psycholog
-obsługa księgowa

-redaktor

-oraz czuwający nad wszystkim koordynator projektu.
Następnie spośród osób obecnie korzystających z działań pomocowych Fundacji(noclegownia, świetlica socjoterapeutyczna, stołówka charytatywna)
wyłoniliśmy 50 uczestników projektu:
35 osób starszych i 15 młodzieży.

IMG_4628 IMG_4633 IMG_4636 IMG_4839 IMG_4890

W dalszej kolejności powołany został zespół redakcyjny, co mamy nadzieję widać po
bieżącym zapisie.
Tak więc mamy za sobą pierwsze wspólne spotkania, podczas których
mogliśmy się dowiedzieć czegoś więcej na temat celów projektu
oraz proponowanych działań.
W trakcie kolejnych spotkań(a mamy je codziennie),
omawialiśmy sprawy związane m.in. z:
-pierwszym piknikiem integracyjnym, który odbędzie się 20 maja
-przygotowaniami do prac porządkowych wokół terenu noclegowni
przy ul. Legionów(w tym sadzenia kwiatów i poprawy wizerunku całego
obiektu)
-zaplanowanie wspólnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej Akcji Czystości
Wód
-zaplanowanie wspólnego uczestnictwa w Świątecznej Zbiórce Żywności,
która odbędzie się w kwietniu, a której organizatorem jest Bank Żywności
w Częstochowie.
W tym czasie uczestniczyliśmy również w szkoleniach z zakresu:
-przepisów BHP
-PPOŻ
-zapoznanie z systemem HACCP, obowiązującym na terenie Fundacji
-szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Poprzez codzienną obecność w siedzibie Fundacji, każdy z nas mógł
zobaczyć jak wygląda praktyka przygotowania posiłków dla osób
korzystających ze wsparcia stołówki charytatywnej. Niektórzy uczestnicy projektu
mogli osobiście wziąć udział w pracach przy obróbce warzyw potrzebnych
do przygotowania obiadu.
Aby zrównoważyć tempo rozwoju działań naszego projektu (zwłaszcza
ze względu na kondycję zacnych Seniorów) spędzaliśmy czas również na
wspólnych rozmowach, poznawaniu siebie nawzajem, budowaniu wzajemnych relacji.
A czas dodatkowo wypełniało dalsze oczekiwanie na wyniki ASOS.

IMG_4949 IMG_4954

Przed nami kolejny miesiąc, nowe wyzwania, nowe przygody.
Bądźcie z nami. Zapraszamy!