Klub Seniora „Złote lata”

Powstanie klubu seniora było związane ze wzrastającą populacją ludzi starszych wśród społeczeństwa, a w tym wśród osób korzystających z usług fundacji. Toteż niezbędne stało się podjęcie szeregu działań, których głównym celem było wsparcie i pomoc seniorom (często samotnym, wycofanym społecznie, o złej kondycji zdrowotnej lub z niepełnosprawnością) w ich usprawnieniu psychicznym i fizycznym, pobudzenie ich aktywności społecznej poprzez wolontariat oraz umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Grupa seniorów spotykała się w fundacji niemal od początku jej powstania. Klub seniora pod nazwą „Złote lata” funkcjonuje od 2012 roku. Spotkania Klubu Seniora odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku i opierają się na rozmowach, zajęciach twórczych i artystycznych, warsztatach dziennikarskich, zajęciach integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych oraz angażowaniu się w działania na rzecz fundacji poprzez wolontariat. Klub Seniora jest miejscem spotkań głównie dla mieszkańców Starego Miasta.

Kontakt:

Punkt Organizowania Społeczności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”

ul. Warszawska 13, 42-202 Częstochowa

tel. 539 339 276

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 373 980