Podaruj nam 1%

Od 2004 roku każda osoba fizyczna może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wsparcie OPP jest indywidualną decyzją, którą z roku na rok podejmuje coraz więcej osób. Decydując o przekazaniu 1% pomagają Państwo specjalistom w skutecznym niesieniu pomocy.

Nawet najmniejsza pomoc może okazać się bardzo cenna, a im więcej podatników zdecyduje się przekazać 1% podatku, tym więcej osób może liczyć na wsparcie. Ponadto skorzystanie z możliwości wsparcia OPP nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych działań!

Przy przekazaniu 1% podając w deklaracji podatkowej swoje dane, dajcie nam Państwo możliwość podziękowania za okazane wsparcie i zrozumienie dla naszej działalności.

Zachęcamy do wsparcia:

  • Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, KRS 0000067093

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Częstochowie
Nr 96 1240 1213 1111 0000 2379 4850
Subkonto dla wpłat z tytuły 1% na organizację pożytku publicznego
Nr 36 1240 1213 1111 0010 1558 9890

Od 25 lat istnienia Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, czyli od 1993 roku, wspomagamy osoby znajdujące się w kryzysie życiowym. Działalność Fundacji szczególnie dostrzegana jest w dzielnicy Stare Miasto, gdzie mamy swoją siedzibę i pomagamy mieszkańcom odzyskać wiarę w siłę własnych działań. Działalność statutowa opiera się na prowadzeniu stołówki charytatywnej, schroniska dla mężczyzn bezdomnych, świetlicy dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”, klubu seniora „Złote Lata”, ogrzewalni miejskiej, klubu abstynenckiego „Droga do wolności”, punktu informacyjno-konsultacyjnego, punktu wydawania odzieży i obuwia, Organizowania Społeczności Lokalnej, spółdzielni socjalnej „Jasne, że Dom i Wnętrze”.

EFEKTY DZIAŁAŃ:

TWORZYMY MIEJSCA PRACY:

– Spółdzielnia socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze”,

– Stołówka charytatywna,

– Schronisko i ogrzewalnia miejska.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I WOLONTARIAT:

– Świetlica „Życie poza szkołą”,

– Klub seniora „Złote Lata”,

– Klub abstynenta,

– Wolontariat,

– Partnerstwo „Stare Miasto –Życie”.

KLUCZOWE IMPREZY LOKALNE:

– Śniadanie Wielkanocne,

– „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” – paczki dla ponad 500 dzieci,

– Bal „Stacja Częstochowa”,

– Piknik „Przystanek Warta”.