Napisali o nas – w „Gazecie Częstochowskiej”

O naszej grudniowej, mikołajkowej imprezie, donosiły częstochowskie media. Jej podsumowanie znalazło się także w pierwszym noworocznym wydaniu „Gazety Częstochowskiej”:

Mikołaj z ulicy Krakowskiej

Imprezę mikołajkową „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”Fundacja Chrześcijańska Adullam organizuje już od wielu lat. Grudniowa zabawa zgromadziła podopiecznych Fundacji, jej wolontariuszy i pracowników z rodzinami, dzieci z Częstochowy, Mykanowa i Mstowa.

Dzięki ludziom dobrej woli przygotowano 200 paczek dla dzieci, w tym 90 dla dzieci niepełnosprawnych. Organizację przedsięwzięcia wsparli: poseł Halina Rozpondek, Zdzislaw Wolski, Wiesław Strach, Zbigniew Strach, Grzegorz Trylski, ISD Huta Częstochowa, Lech Jędryka (Piekarnia Lech Jędryka), Tadeusz Porzycki (firma turystyczna Piast) oraz szczególnie firma Dospel.

Tegoroczny Mikołaj był szczególny. – Wspólnie z Politechniką Częstochowską zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną artykułów szkolnych na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych skutkami powodzi i podtopień. W sumie udało się zebrać 60 kg materiałów szkolnych, które poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie trafiły do najbardziej poszkodowanych z tej właśnie gminy – informują Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Adullam i prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, rektor Politechniki Częstochowskiej, pomysłodawczyni zbiórki.

Nad całością przygotowań występów artystycznych, w których wzięło udział 31 osób, czuwała Małgorzata Grudzińska

UG, Gazeta Częstochowska, 13 – 19 stycznia 2011