Gość z Burkina Faso

IMG_4885

22 kwietnia miało miejsce niezwykłe spotkanie w budynku Fundacji. Mieliśmy okazję gościć pana Lassina Zampou, będącego przedstawicielem Burkina Faso z międzynarodowej organizacji Réseau Afrique de l’Ouest.

Zajmuje się ona wszechstronną pomocą dzieciom żyjącym na ulicach północnej Afryki. Dzięki rozmowom mogliśmy poznać skalę tego problemu i usłyszeć, z jakimi problemami, na co dzień spotykają się pracownicy tej organizacji. Pan Zampou przybliżył nam sposób pomagania dzieciom i ich rodzinom w tej części świata. Warto wiedzieć, że są tacy ludzie dla których ważny jest każdy człowiek i nie przechodzą obojętnie nad dramatami tych, którzy sami nie mogą sobie poradzić. Cieszymy się, że możemy korzystać z doświadczenia innych i wymieniać się wiedzą, aby jeszcze lepiej pomagać każdemu potrzebującemu. W spotkaniu brały udział również osoby z Fundacji Świętego Barnaby, Świetlicy „Skrawek nieba” działającej przy Straży Miejskiej i Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

IMG_4887  IMG_4888