Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2017

Wieloletnia pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pokazuje, jak dużo działań profilaktycznych jest potrzebnych dla tej grupy społecznej oraz jak pozytywne efekty daje wsparcie i motywowanie do zmiany. Stąd też, w ramach zadania publicznego   współfinansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa, od dnia 21 lutego do 31 grudnia 2017 roku trwa realizacja programu działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej pt. „Wolni – aktywni”. Zadanie to nastawione jest na prowadzenie pracy socjalnej i programu profilaktyki alkoholowej wśród osób bezdomnych i zagrożonych uzależnieniem. Działania polegają na prowadzeniu przez specjalistę-pedagoga  indywidualnych rozmów i grupowych spotkań z osobami uzależnionymi, zmierzających do  zidentyfikowania potrzeb, zachęcenia i zmotywowania do pojęcia decyzji o ograniczeniu spożywania alkoholu, podjęciu leczenia odwykowego, włączenia się do działań klubów abstynenta na terenie miasta Częstochowy, w tym Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, zaangażowania się w pracę wolontarystyczną, podjęcia pracy w ramach programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub innej formy zatrudnienia socjalnego. Działania prowadzone przez specjalistę-pedagoga obejmować będą współpracę z innymi jednostkami pomocowymi, w tym m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, Centrum Integracji Społecznej, Strażą Miejską, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Klubami Abstynenta.

Klub Abstynenta „Droga do wolności” od początku swojego istnienia opiera swe działania na przeciwdziałaniu uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia poprzez wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych członków ich rodzin. Duże znaczenie ma wszelka aktywność sportowa, w której panowie bardzo chętnie uczestniczą. W wolnych chwilach odbywają się turnieje w ping-ponga, wycieczki rowerowe czy mecze siatkówki. Te ostatnie szczególnie się przydają, bowiem nasza drużyna uczestniczy w różnych turniejach. Więcej „Każda droga do wolności jest dobra”

Pracując z grupa seniorów ze Starego Miasta, staramy się tak dopasować zajęcia, aby były zróżnicowane i nie monotonne. Od marca rozpoczęliśmy z seniorami z biuletynu „Nasze Stare Miasto” śniadania prasowe. Raz w tygodniu, w czwartki spotykamy się w Filli nr 16 Biblioteki Publicznej, aby czytać gazety i czasopisma, a tym samym rozwijać swój warsztat dziennikarski. Podczas spotkań mamy możliwość dyskutować o przeczytanych artykułach, zgłębiać niektóre gatunki dziennikarskie czy w lżejszym tonie rozmawiać o swoim hobby – gotowaniu, sporcie czy modzie.

 

 

 

 

 

Więcej „Stawiamy na aktywność seniorów”

Do góry