Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2017

 

.to akcja charytatywna koncernu Fortum, podczas której poprzez biegi, jazdę na rowerze i nordic walking wspomagamy cel charytatywny. Fortum przekaże środki finansowe na pomoc organizacjom pozarządowym z pięciu miast: Częstochowy, Bytomia, Płocka, Wrocławia i Zabrza. Wysokość środków, które trafią do Częstochowy, zależna będzie od miejsca, które nasze miasto zajmie w generalnej klasyfikacji. Rywalizacja trwa od 22 kwietnia do 30 września. Więcej „Częstochowa się nie chowa! I zbiera kilowaty energii w akcji Honorowy Dawca Energii Fortum 2017”

„Śniadanie Wielkanocne”, które odbyło się w Wielką Sobotę (w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ulicy Targowej 29) ma na celu zwrócenie uwagi na relację z drugim człowiekiem.

Skierowane jest do osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych, jak również tych osób, które potrzebują w tym szczególnym okresie obecności drugiego człowieka – przyjaznego, serdecznego, nieoceniającego.W czasie zamyślenia i zadumy, jaki towarzyszy Świętom Wielkanocnym, nie w każdej rodzinie ten czas jest radosny, ciepły i pełen optymizmu. Więcej „Świąteczny stół ludzkich serc”

Więcej o Spotkanie z myślą o potrzebujących

W czasie zamyślenia i zadumy, jaki towarzyszy Świętom Wielkanocnym, zwracamy szczególną uwagę na relację z drugim człowiekiem. Nie w każdej rodzinie ten czas jest radosny, ciepły i pełen optymizmu. To wyjątkowo ciężki czas dla osób uzależnionych i ich rodzin. Jest to także okres trudny dla osób samotnych, bezdomnych, dotkniętych życiowymi problemami.

 

Aby w tym czasie móc dokonać analizy swoich decyzji, świadomych wyborów i mocnych postanowień, potrzeba wsparcia i wskazania właściwego kierunku. Takim kierunkiem może być „Śniadanie Wielkanocne” organizowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” przy współudziale Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, częstochowskich Klubów Abstynenckich, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji Św. Barnaby oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W programie jest czas na refleksję i spojrzenie w szerszej perspektywie na problem uzależnień. W tym roku, oprócz warsztatów profilaktyki uzależnień, dzieci i młodzież ze świetlicy „Życie poza szkołą” przy udziale wolontariuszy ze Schroniska „Adullam”, zaprezentują nagrodzony w ramach Małych Form Teatralnych spektakl „Krzyk”. Więcej „Spotkanie z myślą o potrzebujących”

Do góry