Świąteczny stół ludzkich serc

„Śniadanie Wielkanocne”, które odbyło się w Wielką Sobotę (w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ulicy Targowej 29) ma na celu zwrócenie uwagi na relację z drugim człowiekiem.

Skierowane jest do osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych, jak również tych osób, które potrzebują w tym szczególnym okresie obecności drugiego człowieka – przyjaznego, serdecznego, nieoceniającego.W czasie zamyślenia i zadumy, jaki towarzyszy Świętom Wielkanocnym, nie w każdej rodzinie ten czas jest radosny, ciepły i pełen optymizmu.

To wyjątkowo ciężki czas dla osób uzależnionych i ich rodzin. Jest to także okres trudny dla osób samotnych, bezdomnych, dotkniętych życiowymi problemami.

Podczas „Śniadania wielkanocnego” ważna jest część profilaktyczna, pozwalająca w szerszej perspektywie spojrzeć na problem uzależnień.

W tym roku, oprócz warsztatów profilaktyki uzależnień, dzieci i młodzież ze świetlicy „Życie poza szkołą” przy udziale wolontariuszy ze Schroniska „Adullam”, zaprezentowały nagrodzony w ramach Małych Form Teatralnych spektakl „Krzyk”.

„Śniadanie Wielkanocne” organizowane jest przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” przy współudziale Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, częstochowskich Klubów Abstynenckich, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Miasta Częstochowy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Fundacji Św. Barnaby oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Przygotowania, przebieg oraz całe spotkanie jest możliwe dzięki silnej współpracy partnerskiej wielu instytucji, stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorców.