Śniadanie Wielkanocne bez kryzysu wiary

Na straży tradycji. Tak można określić tegoroczne Śniadanie Wielkanocne, bo choć sytuacja zewnętrzna zmieniła jego organizację, to prawdziwy przekaz – jednoczenia się w miłości do bliźniego – pozostał. Tradycyjnie w Wielką Sobotę odbyła się uroczystość skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

„Śniadanie Wielkanocne” to inicjatywa realizowana od kilku lat przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, a jego głównym organizatorem jest Fundacja Chrześcijańska „Adullam”. Zaangażowanie wielu osób, przedstawicieli organizacji i instytucji miejskich oraz wolontariuszy, w tym ze schroniska dla mężczyzn bezdomnych i Klubu Abstynenta „Droga do wolności”, ukierunkowane jest na pomoc 350 osobom starszym, schorowanym, samotnym, odosobnionym w domu ze względu na stan zdrowia.

Tradycja wielkanocna to przede wszystkim pojednanie z drugim człowiekiem, Bogiem, prawdą Życia i Śmierci, i jak w wielu domach ten czas przeżywany jest wspólnie, to dla osób które żyją na co dzień samotnie, poza marginesem społeczeństwa, jest to czas trudny. Stąd potrzeba zorganizowania uroczystości, w której nie będzie podziałów i na chwilę zniknie uczucie oddzielenia i braku bliskich, na rzecz wspólnego przeżywania Świąt.

Stan zagrożenia epidemicznego w jakim się znaleźliśmy, wymógł na organizatorach dodatkowe środki bezpieczeństwa i zmianę formuły wydarzenia. W tym roku miejscem, gdzie odbyło się Śniadanie i jednocześnie wydawanie paczek, była siedziba Fundacji „Adullam” przy ulicy Krakowskiej 34. Pracownicy Fundacji i wolontariusze przestrzegali zalecanych norm, podobnie zresztą Ci, dla których były przygotowane paczki. Paczki wydawali i rozwozili pracownicy Fundacji, wolontariusze organizacji partnerskich oraz Straż Miejska, a nad bezpieczeństwem czuwała oprócz Straży Miejskiej także Policja.

Całe wydarzenie było wyjątkowe i wiele z tego, co się wydarzyło, będzie wspominane jako przykład zaangażowania w czasach, kiedy dystans między ludźmi trzeba zwiększać, ale powiększać pojemność serca.

„Śniadanie Wielkanocne” jest współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.