Wakacje w Świetlicy „Życie poza szkołą”

Tegoroczne wakacje dzieci rozpoczęły barwnym pokazem modem „Krakowska 34 Fashion Week”. Zachwycona publiczność witała gromkimi brawami małych modeli. Od blasku fleszy mali celebryci przeszli do konkursu skoków przez linę, dzielnie walcząc przez cały miesiąc o miejsce na podium. W każdej z 3 kategorii wiekowych zawodnicy wykazali się niesamowitym zaangażowaniem. Nagrodą dla zwycięzców było wyjście do Stacji Grawitacji. Badaliśmy również okolice naszego miasta i młodzież poznała uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, uczestnicząc w rajdach i wycieczkach.

Dzięki zorganizowanym przez Fundację Dla Rozwoju wyjazdom do Żarek i Poraja dzieci rozwijały swoje talenty plastyczne i kulinarne, natomiast wychodzone podczas rajdów kilometry znacznie poprawiły kondycję młodych piechurów.

„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie” o tym najlepiej wiedzą zawodnicy świetlicowej ligi piłkarskiej, którzy dzielnie rozgrywali mecze, niezależnie od warunków atmosferycznych. To się nazywa prawdziwa pasja i poświęcenie. Wakacje zakończyliśmy mocnym akcentem w JuraPark Biskupice. „Nocka zabaw” to świetny czas spędzony na integracji, kontakcie z naturą i super zabawach. Śmiechów i ciekawych historii przy ognisku nie było końca, a noc okazała się za krótka by je wszystkie opowiedzieć.

Działalność świetlicy „Życie poza szkołą” współfinansowana jest w ramach zadania publicznego ze środków Gminy Miasta Częstochowa (dla 50 dzieci w wieku od 5 do 18 lat z terenu miasta Częstochowy) oraz w zakresie realizacji projektu „Stare Miasto – Nowe Życie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dla 50 dzieci w wieku od 3 do 16 lat z terenu dzielnicy Stare Miasto), zleconego Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w formie zadania publicznego.