Człowiek jest na pierwszym miejscu

Pandemia, to czas trudny dla wszystkich, jednak na niektórych odbija się szczególnie dotkliwie. To m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zmagające się z kryzysem bezdomności. W obecnym czasie wiele osób doświadczyło utraty pracy, ograniczenia dochodów, pogorszenia stanu zdrowia, w tym psychicznego spowodowanego stresem w związku z zaistniałą sytuacją.

Obecne realia zmieniły dotychczasowe zachowania ludzi i zwyczaje, wprowadzały różne, mniej lub bardziej skuteczne sposoby walki z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zarówno prowadzenie schroniska dla mężczyzn bezdomnych, jak i stołówki charytatywnej wymagało od nas podjęcia działań mających na celu zapewnienie równocześnie pomocy osobom wymagającym wsparcia jak i zapewnienie bezpieczeństwa, m.in. poprzez podjęcie działań profilaktycznych. W podejmowanych przez nas działaniach, to właśnie człowiek i jego codzienne zmagania z trudną rzeczywistością, jest dla nas najważniejszy.

W tym ciężkim dla wszystkich czasie mieszkańcy schroniska – mężczyźni, którzy sami znaleźli się w kryzysie, stanęli na wysokości zadania podejmując się pomocy innym, choć sami jej potrzebują. Jako wolontariusze i osoby realizujące Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego wypełniają działania związane z prowadzeniem stołówki. Pomagają w przygotowaniu dwudaniowych obiadów, ich wydawaniu, dowożeniu gorących posiłków w formie cateringu do podopiecznych MOPS oraz osób przebywających w izolacji lub kwarantannie, dezynfekcji rąk i powierzchni, zachowaniu odległości przy stołach wśród osób korzystających ze stołówki.

Prowadzenie stołówki i wydawanie posiłków dla potrzebujących przy zachowaniu wszystkich zaleceń GIS i zasad dystansu społecznego jest wymagające, ale działając profesjonalnie można zniwelować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 i jednocześnie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dla nas wszystkich, zarówno tych dotkniętych kryzysem bezdomności, jak i tych, którzy im pomagają, najważniejszy jest powrót do normalności, choć narzazie z powodu epidemii jest to niemożliwe.

Schronisko dla mężczyzn bezdomnych przy ulicy Legionów 50a i Krakowskiej 34 prowadzone jest w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa pod nazwą „Udzielanie schronienia z umożliwieniem spożycia posiłku bezdomnym mężczyznom przebywającym na terenie miasta Częstochowy (przewidywana liczba osób objętych usługą do 50 osób)”.