Śniadanie Wielkanocne – to triumf dobra nad złem

Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne” po przerwie związanej z pandemią powraca w gościnne progi Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29. Wyjątkowy w tym roku czas przygotowań, oprócz skupienia i oczyszczenia własnego sumienia, jeszcze bardziej otwiera serce na potrzeby drugiego człowieka. Uroczystość odbędzie się w Wielką Sobotę 16. kwietnia o godzinie 12.00.

„Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć w jakiej rzeczywistości będziemy przygotowywać kolejne Śniadanie Wielkanocne. Sytuacja wojenna u naszych sąsiadów, Ukraińców, wpływa bezpośrednio na sektor ngo. Na organizacje społeczne, które w pierwszym odruchu wspierają człowieka” – zauważa Elżbieta Ferenc prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

„Śniadanie” skierowane jest do 350 mieszkańców Częstochowy w wieku senioralnym, kobiet i mężczyzn, w tym osób samotnych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, uzależnionych itp. „Jednak w tym roku posiłek podczas uroczystości zje ok. 250 osób. Do pozostałych chcemy dowieźć paczki. Będą to osoby wskazane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także osoby z Ukrainy, które uciekając przed wojną, dotarły do Częstochowy” – dodaje Elżbieta Ferenc. Do uzupełnienia paczki świątecznej potrzebne są następujące produkty: cukier, kasza, ryż, makarony, olej, konserwy, masło itp. Ponadto każda osoba (uczestnicząca w „Śniadaniu” bezpośrednio, a także ta, która otrzyma paczkę na wynos) skosztuje tradycyjnych potrwa świątecznych – żurku z jajkiem i kiełbasą, śledzi czy sałatki.

W przygotowanie potraw i paczek oraz ich wydawanie jak co roku zaangażowani będą pracownicy fundacji, wolontariusze (w tym osoby z bezdomności), a także członkowie Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Tegoroczne śniadanie rozpocznie się o godzinie 11.00 występem dzieci i młodzieży ze świetlicy „Życie poza szkołą” w przedstawieniu, które symbolicznie przedstawi zwycięstwo dobra nad złem. Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 12.00.

Okres Wielkiego Postu to czas duchowego przygotowania się do Zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia. Można wpłacić dowolną kwotę na zrzutkę (https://zrzutka.pl/pt6wkh) lub dostarczyć do siedziby Fundacji przy ulicy Krakowskiej 34 produkty o przedłużonym terminie ważności (takie jak mąka, ryż, cukier, makaron, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze itp.)

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.