Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2022

W każdym języku świata Śniadanie Wielkanocne przynosi tą samą prawdę – zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra ponad złem. W Wielką Sobotę w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29 po raz kolejny odbyło się świąteczne spotkanie organizowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”.

„Śniadanie Wielkanocne” to jedna z kluczowych imprez Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, które od 2014 działa na rzecz mieszkańców i mieszkanek tej dzielnicy. W kalendarzu swoich działań planują takie spotkania i wydarzenia, aby uwypuklać historyczne walory dzielnicy i wzbudzać jej społeczny potencjał. Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne” po przerwie związanej z pandemią wróciło w gościnne progi Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Targowej 29.

W Wielką Sobotę o godzinie 11.15zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta, miejskich instytucji i organizacji ngo, wolontariusze, seniorzy z klubu „Złote Lata” obejrzeli przedstawienie, które symbolicznie przedstawiło zwycięstwo dobra nad złem, w muzycznej aranżacji zespołu The Shelter. Na scenie wystąpiła młodzież ze świetlicy „Życie poza szkołą” oraz wolontariusze Fundacji. O godzinie 12.00 odbyła się oficjalna część uroczystości, którą tradycyjnie rozpoczął prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Następnie pastor kościoła „Słowo Wiary” Mariusz Cieśliński pobłogosławił posiłek, i tym samym rozpoczął się świąteczny obiad. W sali gimnastycznej ZSME posiłek zjadło 290 mieszkańców i mieszkanek Częstochowy w wieku senioralnym, kobiet i mężczyzn, w tym osób samotnych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, uzależnionych. Do pozostałych 60 paczki zostały rozwiezione. Były to osoby wskazane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także osoby z Ukrainy, które uciekając przed wojną, dotarły do Częstochowy.

Radość i wdzięczność uczestników i uczestniczek jest najlepszym podziękowaniem. Każdy z otrzymał paczkę z najpotrzebniejszymi produktami, które pozwoliły przygotować posiłek w domu (cukier, jajka, kiełbasa, makaron, różnorodne konserwy, masło, ciasto, słodycze, a także sałatka śledziowa, jarzynowa, pierogi itp.). Do składu paczki dołączyli się jak co roku Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Firma Goldegs.

Dziękujemy

Ogromne przedsięwzięcie, jakim jest „Śniadanie Wielkanocne”, nie miało by swojego wymiaru, gdyby nie zaangażowanie sztabu wolontariuszy. Ponad 20 partnerów przygotowało dekoracje sali i stołów, upominki dla uczestników i uczestniczek, obsługiwało szatnie, wydawało posiłek i paczki świąteczne z żywnością, zapewniło zabezpieczenie medyczne i prewencyjne oraz zadbało o transport sprzętu i ustawienie stołów (Huta Stoelzle Częstochowa, Strefa Energetyczna, Miejskie Przedszkole nr 17, Miejskie Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 35, Stowarzyszenie „Podaj dalej”, Stowarzyszenie „Canis e catus”, Stowarzyszenie Dla Rodziny, Fundacja dla Rozwoju, Stowarzyszenie PSONI, Szkoły Policealne i Licea dla Dorosłych COSINUS, Gabinet Dietetyki i Żywienia Małgorzata Stanior, Hurtownia Lodów i Mrożonek ANNA, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Częstochowa, Klubokawiarnia Alternatywa 21, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Dom i Wnętrze”, Straż Miejska w Częstochowie, Stowarzyszenie „Skrawek Nieba”, mieszkańcy schroniska dla mężczyzn bezdomnych przy ulicy Legionów 50A, Stowarzyszenie „Rescue Team”, Stowarzyszenie „HelpCzewa”, Zespół Szkół Mody i Reklamy im. W. Reymonta, Kościół Chrześcijański „Słowo Wiary”, Kościół Zielonoświątkowy „odNowa”, mieszkanka dzielnicy Joanna Budzyńska).

Dziękujemy mediom za rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu. Wasze dziennikarskie wsparcie pozwoliło mieszkańcom i mieszkankom Częstochowy i województwa usłyszeć o tej akcji i jej przesłaniu. Na zdjęciach ważne momenty uchwyciła Marta Brzeska, zdjęcia zostały zamieszczone na naszym profilu na Facebooku i stronie internetowej.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

W Galerii „Pasja” zaprezentowane zostaną prace częstochowskiej artystki Joanny Kałużny. Wystawa będzie dostępna do końca kwietnia, wstęp wolny.

„Pomysł na temat wystawy powstał podczas mojej jazdy samochodem, podczas gdy w radio trwała audycja dotycząca sowy jako ptaka, mitów i wierzeń z nim związanych. Na tyle zaintrygowały mnie sowy, że postanowiłam, że będą moimi modelami” – podkreśla Joanna Kałużny.

W pracach uchwycone jest zachowanie sów, które momentami do złudzenia przypomina ludzkie. Artystyczną formą wyrazu jest portret barokowy, ukazujący to połączenie. „Sowy obecnie kojarzą nam się z mądrością, inteligencją, przenikliwością wierzymy nawet, że mogą zobaczyć duszę człowieka a tym samym jego ukryte intencje. Kojarzymy je z mądrymi decyzjami, rozsądkiem. W moich sowach podobnie, przypominają mi one o wnikaniu w ludzką duszę, są pełne dostojeństwa, dystansu, wykazują silną potrzebą zaciekawienia, zbliżenia się do nich, poznania bliżej. W bliższym obcowaniu zyskują sympatię, budzą poczucie humoru z ich różnych zachowań, które przypominają ludzkie” – dodaje autorka.

Wystawa dostępna jest w Galerii „Pasja” w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ulicy Krakowskiej 34.

JOANNA KAŁUŻNY – artystka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. A. Dimitorowicza, Akademię im. J. Długosza w Częstochowie – Wydział Malarstwa Sztalugowego pod kierunkiem prof. W. Karankiewicza. Uczestniczyła w kilku wystawach zbiorowych jak indywidualnych. Kilkukrotnie gościła w Galerii „Pasja” z cyklem obrazów „Metamorfoza”, czy „Lockdown”.

15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu. Alkoholizm jest jedną z najbardziej popularnych chorób w skali globalnej i przyczyną śmierci około 2,5 milionów ludzi rocznie*.

Zjawisko alkoholizmu jest tematem tabu. Osoby pijące borykają się ze stygmatyzacją, a same swoją chorobę zakrywają wstydem i ogromnym bólem. Wielu uzależnionych nie przyznaje się do swojego nałogu, nie podejmuje leczenia. W ten sposób nakręca się spirala uzależnienia, kłamstw, człowiek wypada z zwyczajowego rytmu pracy i życia zawodowego.

Praca z osobami uzależnionymi to statutowe działanie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, która od 30 lat wspiera osoby będące w kryzysie życiowym. „Nasze działania nakierowane są na pomoc całej rodzinie, a nie tylko osobie uzależnionej. Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym w pierwszej kolejności jest nastawiona na pomoc w rozwiązywaniu problemów rodziny, poprawie jej funkcjonowania, zanim nastąpi całkowity rozkład więzi rodzinnych” – zaznacza charakter działań Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” jej prezes Elżbieta Ferenc.

W siedzibie Fundacji przy ulicy Krakowskiej 34 funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Wspierający dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny. We wtorek można skorzystać z pomocy psychologa/terapeuty uzależnień, który udziela osobom i rodzinom konsultacji oraz porad w sprawach uzależnień i przemocy. Szczególnie w kierunku zmiany ich szkodliwego dotychczasowego sposobu picia, motywuje do podjęcia leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego. W środy porad z różnych dziedzin (np. prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego udziela prawnik. Dla wielu osób to ogromne wsparcie, bo wizyta na rynku otwartym przekracza ich możliwości finansowe. Po analizie przedłożonych mu dokumentów, sporządza opinie prawne, przygotowuje pisma do sądów oraz innych instytucji.

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że wsparcie to przede wszystkim wzmocnienie potencjału człowieka, wydobycie i wskrzeszenie w nim jego wartości. To długi i mozolny proces, ale kiedy w grę wchodzi życie ludzkie to mobilizacja jest największa.

W Częstochowie w ramach I Częstochowskich Dni Trzeźwości można skorzystać z szeregu inicjatyw realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz stowarzyszenia abstynenckie, m.in.: prelekcje w szkołach dot. bezpiecznych zachowań oraz szkolenia dla wychowawców, w zakresie profilaktyki uzależnień; rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie; konkursy profilaktyczne dla dzieci oraz spotkania z rodzicami i opiekunami, dot. profilaktyki uzależnień i przemocy (szczegóły na https://www.adullam.pl).

* https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-trzezwosci

Program obchodów I Częstochowskich Dni Trzeźwości obejmuje szereg inicjatyw realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz stowarzyszenia abstynenckie.

W ramach działań zaplanowano m.in.:

 • dodatkowe godziny pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego na terenie miasta Częstochowy oraz punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • przeprowadzenie prelekcji w szkołach dot. bezpiecznych zachowań oraz szkoleń dla wychowawców, w zakresie profilaktyki uzależnień, rozpoznawania zachowań ryzykownych oraz wczesnych objawów zażywania środków psychoaktywnych,
 • dystrybucję materiałów informacyjnych dot. profilaktyki uzależnień, podczas spotkań grup roboczych i rozmów z osobami dotkniętymi przemocą oraz stosującymi przemoc, w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
 • rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 • prowadzenie akcji „otwarte drzwi” oraz poszerzenie oferty wsparcia dla osób współuzależnionych i całej społeczności, zapewnienie pomocy terapeuty uzależnień przez stowarzyszenia abstynenckie,
 • przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych przez psychologa – specjalistę terapii uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i będących w kryzysie bezdomności,
 • przeprowadzenie konkursu profilaktycznego dla dzieci oraz spotkania z rodzicami i opiekunami, dot. profilaktyki uzależnień i przemocy,
 • dodatkowe wsparcie streetworkerów prowadzone w ramach świetlicy podwórkowej.

A co Ty możesz zrobić? To proste – powstrzymaj się od spożywania alkoholu!

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH ORGANIZATORÓW I WSPÓŁORGANIZATORÓW

Organizator: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie

Współorganizatorzy/realizatorzy:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
 • Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący na terenie miasta Częstochowy,
 • Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ” w Częstochowie,
 • Klub Abstynenta „Wytrwałość” w Częstochowie,
 • Fundacja Chrześcijańska „Adullam” w Częstochowie.

Do góry