Jesteś tutaj:

Autor: Anna Klim-Jaworska

W te wakacje dzieci nie grają na nerwach, tylko na instrumentach! Wszystko za sprawą organizowanej po raz szósty akcji „Czytanie w bramie”. W tym roku lekturą dla najmłodszych będzie „Muzyczna zgraja” Izabelli Klebańskiej.

Tradycyjnie w lipcowe piątki na Starym Mieście czytane będą książki. Z jednej strony dla pokazania jak dużo kryje się w słowach, które niosą za sobą pewną opowieść, a z drugiej dla wskazania kierunku budowania i wzmacniania relacji między dziećmi i dorosłymi. „Od samego początku zamysłem akcji było integrowanie społeczności małych podwórek. Na dzień i czas akcji celowo wybrano piątkowe popołudnia, aby spowolnić rozluźnienie, jakie pojawia się wraz z początkiem weekendu, a przywołać chęć budowania relacji przy dobrej książce” – podkreśla Elżbieta Ferenc prezes Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

„Czytanie w bramie” to inicjatywa podejmowana przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” i to podczas spotkania Partnerstwa wybierana jest lektura, a wypożycza ją Filia nr 16 Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego. „Co roku staramy się zmienić jej charakter, nie przykrywając głównego przesłania. Praca ze społecznością lokalną Starego Miasta daje nam dobrą diagnozę środowiska lokalnego i jego potrzeb. Dodatkowo w czasach, kiedy tak długo byliśmy pozamykani w domach potrzeba spotkań nasiliła się, ale też potrzeby się zmieniły” – dodaje Anna Klim z Fundacji. Stąd pomysł, aby oprócz czytania dodać do wspólnej zabawy dźwięk, który rozweseli przestrzeń staromiejskich podwórek. Za sprawą „Muzycznej zgrai” dzieci dowiedzą się jakiego instrumentu wirtuozem jest kot, jakiego kret? A byczek Charlie? I na jakich instrumentach grają hipopotam i słoń, sowa i słowik, wyżeł i basset.

Jakie książki już przeczytano?

Literatura zawsze odkrywa przed czytelnikami nowe wartości. Tak było w poprzednich latach, kiedy dzieci zamieniały się w detektywów niczym Lasse i Maja („Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka) czy też uczyły się instrukcji udzielania pierwszej pomocy i rozgrywały mecz piłkarski w oparciu o wartości (książki Grzegorza Kasdepke „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka i pacjenta niemal wszystko!”, „Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach”). Dzieci zmierzyły się też z „Opowiadaniami” Isaaca Bashevisa Singera, wracając do staromiejskich zabaw swoich rówieśników sprzed wieku. Zapoznały się z przewodnikiem po bezpiecznej zabawie na podwórkach dzięki książce Grzegorza Kasdepke „Ostrożnie”.

W tym roku rozpoczynamy o godzinie 16.00 w każdy piątek lipca (2., 9., 16., 23., 30.), dokładne adresy będą podawane na fundacyjnym profilu na Facebook’u. Akcja realizowana jest w ramach organizowania społeczności lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto, w ramach działań Partnerstwa „Stare Miasto – Nowe Życie”. Ma ona charakter cykliczny.

Zaszczytem dla prezes zarządu naszej Fundacji Elżbiety Ferenc, jak i pracowników i wolontariuszy, jest odznaczenie „Chroniąc Pamięć” otrzymane od Muzeum Żydowskiego Galicja  za zasługi dla ratowania i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

27 czerwca odbyła się dwudziesta czwarta doroczna ceremonia uhonorowania Polaków zasłużonych w ratowaniu żydowskiego dziedzictwa. Tegorocznym wyróżnieniem „Chroniąc Pamięć” uhonorowano następujące osoby i instytucje:

Przemek Panasiuk

Inga Marczyńska

Fundacja Pasaże Pamięci

Marek Chmielewski

Waldemar Polański

Elżbieta Ferenc

Elwira Jeglińska

Urszula Antosz- Rekucka

Teresa Klimowicz

Joanna Czaban

To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla całej Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” za pracę na rzecz pamięci o społeczności żydowskiej Częstochowy, zostawiając czytelny znak dla młodych pokoleń o szacunku do tradycji i życia drugiego człowieka.

Dla starszych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta bardzo ważne są spotkania, podczas których mogą podzielić się swoimi wspomnieniami. Przy wspólnym stole wracają pamięcią do wydarzeń z dzieciństwa, a także bardzo mocno pielęgnują tradycję.

Wspólne spotkania podopiecznych Ośrodka wsparcia z seniorami z klubu seniora „Złote Lata” odbywają się raz w tygodniu. W ten sposób budowane i podtrzymywane są wspólne relacje międzyludzkie. Rozmowy o potrzebach lub pragnieniach oraz możliwość wymiany poglądów są dla wielu seniorów bardzo istotne. Seniorzy z ośrodka i klubu seniora podczas cotygodniowych spotkań wspólnie mogą dzielić się spostrzeżeniami, wspominać i doświadczać nowych wrażeń oraz uczestniczyć w zajęciach plastycznych, rozwiązywać krzyżówki, grać w gry skojarzeniowe czy kalambury, wspólnie oglądać filmy, spędzać czas przy muzyce, kawie i ciastku w miłej atmosferze. Tematem ostatniego spotkania był Dzień Matki, który był bardzo refleksyjny i nasunął wiele wspomnień. Z tej okazji jeden z uczestników zajęć Piotr Nowak przeczytał swój wiersz, dedykowany mamom. To wszystko sprawia, że seniorzy mogą w sposób ciekawy i interesujący spędzić swój wolny czas.

Przypomnijmy, że ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 15 osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej, będących mieszańcami Częstochowy. Skierowanie do ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wystawionej przez pracownika socjalnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Pobyt w ośrodku wsparcia jest całodobowy, okresowy, często interwencyjny. Ośrodek zapewnia pomoc w zakresie wsparcia dziennego, interwencyjnego, w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczo-wspomagających.

Osoby przebywające w ośrodku mają zapewnione posiłki, możliwość przebywania w czystych, bezpiecznych warunkach, pod stałą opieką opiekunów, z możliwością wsparcia pielęgniarki, w razie potrzeby lekarza POZ, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy, którzy pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, osobistych itp. W placówce prowadzone są również zajęcia i ćwiczenia przez terapeutę zajęciowego dostosowane do możliwości podopiecznych, ich zainteresowań i zdolności, których celem jest wzmocnienie/ lub podtrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej.

Zadanie związane z prowadzeniem Ośrodka wsparcia jest realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu
dla mieszkańców miasta Częstochowy przy ul. Krakowskiej 34 (liczba osób objętych usługą 15)”. W/w zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Częstochowa.

Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne”, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywać się będzie w cieniu pandemii COVID-19. Z tego względu, również w tym roku nie będzie tradycyjnego spotkania wielkanocnego, gdyż obowiązuje nas wszystkich przestrzeganie zaostrzonych zasad bezpieczeństwa. Osoby, do których adresowane jest wsparcie otrzymają paczki z artykułami spożywczymi i świątecznymi potrawami. Ważne, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie czuć wsparcie i miłość innych.

Więcej „Śniadanie Wielkanocne – zgodnie z tradycją, nie zapominajmy o drugim człowieku”
Więcej o Radosna Wielkanoc dla każdego

Tegoroczne „Śniadanie Wielkanocne” organizowane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam” odbędzie się tradycyjnie w Wielką Sobotę 3 kwietnia i będzie skierowane jest do 350 osób osób starszych, samotnych, bezdomnych, jak i osób przebywających w kwarantannie w związku z podejrzeniem choroby COVID-19 i szczególnie narażonych na zachorowanie. Każda z osób objętych wsparciem w ramach „Śniadania” otrzyma paczkę ze świątecznymi potrawami oraz artykułami spożywczymi. Dopuszczamy (w przypadku, gdy osoba nie miejsca, gdzie mogłaby spożyć uroczyste śniadanie ) możliwość spożycia posiłku w stołówce charytatywnej prowadzonej przez Fundację (z zachowaniem reżimu sanitarnego). W rozwożeniu paczek do podopiecznych na terenie miasta Częstochowy pomogą przedstawiciele organizacji związanych z Partnerstwem na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”.

Więcej „Radosna Wielkanoc dla każdego”

Tegoroczny „Mikołaj” był świętem nie tylko dla dzieci lecz dla darczyńców również. Dłuższy niż w latach ubiegłych, pozwolił na podarowanie cząstki radości do wielu rodzin. W tym roku Fundacja Chrześcijańska „Adullam” dzięki wsparciu darczyńców, wolontariuszy, przyjaciół przygotowała ponad 600 paczek dla dzieci. Każda paczka składała się z dwóch części – słodyczy i prezentu rzeczowego dostosowanego do wieku, płci i ewentualnego stopnia niepełnosprawności.

Więcej „„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” – efektem miłości wielu serc”

Do góry