Kontakt

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 34
tel.: (034) 365 39 46, 365 38 30
e-mail: biuro@adullam.pl

Elżbieta Ferenc, Prezes Zarządu

Organizacja pożytku publicznego
KRS: 0000067093   NIP: 573-02-37-651   REGON: 150911490

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Częstochowie
Nr 96 1240 1213 1111 0000 2379 4850

Subkonto dla wpłat z tytuły 1% na organizację pożytku publicznego
Nr 36 1240 1213 1111 0010 1558 9890

 

Stołówka charytatywna

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417

 

Schronisko „Adullam”

ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417

 

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417

 

 

Świetlica Środowiskowa „Życie poza szkołą”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728373980

 

Punkt Organizowania Społeczności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”

ul. Warszawska 13, 42-202 Częstochowa

tel. 539 339 276

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 373 980