Ogrzewalnia Miejska

Ogrzewalnia Miejska prowadzona jest przez Fundację od 1 stycznia 2016 roku w ramach zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a, zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert. Celem głównym niniejszego zadania publicznego jest zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska bezdomności oraz przeciwdziałanie wychłodzeniu i zamarznięciu osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Osoby bezdomne przebywające na terenie Częstochowy zgłaszające się do Ogrzewalni mają zapewnione:

  • miejsca siedzące (40 miejsc) w ciepłych pomieszczeniach,

  • właściwe warunki sanitarne, przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny na terenie placówki,

  • stały dostępu do bieżącej zimnej wody i możliwość korzystania z toalety,

  • dostęp do podstawowych środków higienicznych,

  • dostęp do ciepłych napojów,

  • możliwość skorzystania z zabiegów higienicznych polegających na: myciu, odwszawianiu, strzyżeniu oraz wymianie odzieży dla osób potrzebujących,

  • dostęp do informacji o możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby bezdomne korzystające z Ogrzewalni są motywowane do podejmowania zmian postaw (w tym do wyjścia z bezdomności) m.in. poprzez podjęcie aktywizacji społecznej (angażowanie do pracy społecznej/wolontariat, np. na rzecz społeczności naszego miasta) i zawodowej (np. w ramach CIS), do skorzystania ze świadczeń placówek dla osób bezdomnych, programów klubów abstynenckich działających na terenie Częstochowy, punktów pomocy doraźnej. Ogrzewalnia Miejska w Częstochowie czynna jest całodobowo.

Kontakt:

Ogrzewalnia Miejska w Częstochowie

ul. Sikorskiego 78a, 42-202 Częstochowa

tel. 798 533 211

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417