Ogrzewalnia Miejska

Ogrzewalnia Miejska prowadzona była przez Fundację od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 w ramach zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdomnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a, zleconego przez Gminę Miasto Częstochowa w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert. Celem głównym niniejszego zadania publicznego było zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska bezdomności oraz przeciwdziałanie wychłodzeniu i zamarznięciu osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Osoby bezdomne przebywające na terenie Częstochowy zgłaszające się do Ogrzewalni mają zapewnione:

  • miejsca siedzące (40 miejsc) w ciepłych pomieszczeniach,

  • właściwe warunki sanitarne, przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny na terenie placówki,

  • stały dostępu do bieżącej zimnej wody i możliwość korzystania z toalety,

  • dostęp do podstawowych środków higienicznych,

  • dostęp do ciepłych napojów,

  • możliwość skorzystania z zabiegów higienicznych polegających na: myciu, odwszawianiu, strzyżeniu oraz wymianie odzieży dla osób potrzebujących,

  • dostęp do informacji o możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby bezdomne korzystające z Ogrzewalni są motywowane do podejmowania zmian postaw (w tym do wyjścia z bezdomności) m.in. poprzez podjęcie aktywizacji społecznej (angażowanie do pracy społecznej/wolontariat, np. na rzecz społeczności naszego miasta) i zawodowej (np. w ramach CIS), do skorzystania ze świadczeń placówek dla osób bezdomnych, programów klubów abstynenckich działających na terenie Częstochowy, punktów pomocy doraźnej. Ogrzewalnia Miejska w Częstochowie czynna jest całodobowo.

Kontakt:

Ogrzewalnia Miejska w Częstochowie

ul. Sikorskiego 78a, 42-202 Częstochowa