Ośrodek wsparcia

Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy

Zadanie publiczne pn. „Ośrodek wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy” realizowane jest w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Realizacja zadania została przedłużona do dnia 9 lutego 2020 roku na zlecenie Gminy Miasta Częstochowa.

Celem realizacji zadania publicznego jest utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia z 15 miejscami całodobowego, okresowego pobytu dla osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest w budynku przy ul. Krakowskiej 34, w którym znajdują się wieloosobowe pokoje z łazienkami (niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych). W ramach wsparcia dziennego ww. osobom zapewniony jest gorący posiłek oraz inne usługi socjalne, w tym możliwość skorzystania np. ze wsparcia psychologa/psychoterapeuty, pielęgniarki, pracownika socjalnego, mediatora, terapeuty ds. uzależnienia, lekarza POZ, itp. (osób zatrudnionych w ramach niniejszego zadania publicznego, jak również osób zatrudnionych już w Fundacji lub innych instytucjach na terenie miasta Częstochowa) oraz udziału w działaniach i zajęciach prowadzonych w ramach organizowania społeczności lokalnej, w tym w miarę indywidualnych możliwości podopiecznych udział w zajęciach aktywizujących społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy). W miarę możliwości beneficjentom zadania publicznego proponowane jest wsparcie odpowiadające na ich potrzeby oraz udzielana jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Częstochowa i zlecone zostało do realizacji w trybie konkursowym.

Kontakt:

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax/tel. (34) 365 39 46