Schronisko „Adullam”

Schronisko „Adullam” prowadzone jest przez Fundację od 01 stycznia 2014 roku w ramach zadania publicznego zleconego z Gminy Miasta Częstochowa polegającego na udzielaniu noclegu z umożliwieniem spożycia posiłku oraz zapewnienie niezbędnego ubrania bezdomnym mężczyznom, przebywającym na terenie miasta Częstochowy. Celem głównym niniejszego zadania publicznego jest zapobieganie negatywnym skutkom zjawiska bezdomności przez wspieranie oraz inicjowanie działań profilaktycznych i osłonowych, zwiększenie aktywności społecznej osób bezdomnych oraz motywowaniu ich do zmiany postaw. Osoby pozbawione dachu nad głową w ramach niniejszego zadania mają zapewniony nocleg, jeden gorący posiłek, udostępnione miejsce do samodzielnego przygotowania posiłku oraz jego spożycia, zapewnioną odzież, obuwie, bieliznę osobistą itp. (w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Fundacji ich pozyskania oraz zakupienia), zapewnione środki higieny oraz dostępu do węzła sanitarnego. W schronisku prowadzona jest praca socjalna we współpracy z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Mężczyźni przebywający w schronisku zachęcani są do aktywizacji zawodowej (podejmowania pracy w ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej, klauzuli społecznej, na otwartym rynku pracy, spółdzielni socjalnej, itp.) i społecznej (w ramach porozumień woluntarystycznych), a osoby uzależnione do udziału w zajęciach Klubu Abstynenta „Droga do wolności”. Mieszkańcy Schroniska – wolontariusze aktywnie wspierają stałe działania fundacji związane z jej funkcjonowaniem oraz działania akcyjne, w tym związane z organizowaniem społeczności lokalnej w dzielnicy Stare Miasto. Przejawiana przez nich aktywna postawa, ukierunkowana na wspieranie społeczności lokalnej, której są członkami, sprzyja zarówno poprawie funkcjonowania społecznego mężczyzn objętych pomocą Fundacji, jak również przełamuje krzywdzące stereotypy, z którymi borykają się niemal każdego dnia osoby nieposiadające własnego dachu nad głową. Mieszkańcy schroniska mają również zapewniany dostęp do specjalistów (m.in. prawnika, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień).

Schronisko „Adullam” mieszczące się przy ul. Krakowskiej 34 (21 miejsc noclegowych) jak i przy ul. Legionów 50A (64 miejsca noclegowe) czynne jest codziennie przez 24 godziny na dobę.

Kontakt:

1) Schronisko „Adullam”

ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417

2) Schronisko „Adullam”

ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa

tel. (34) 365 38 30, fax (34) 365 39 46, 728 523 417