Zapytania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na zakup art. spożywczych. Termin składania ofert: do 30.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe na zakup art. spożywczych. Termin składania ofert: do 5.12.2016 r. godz. 16:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych. Termin składania ofert: do 16.12.2016 r.

 

Projekt pn. „Stare Miasto – Nowe Życie”

1. Zap. of. art. spożywcze

2. Zap. of. mięso

3. Zapytanie ofertowe drób

4. Zapytanie ofertowe mrożonki

5. Zapytanie ofertowe słodycze

„Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” w Częstochowie ul. Krakowska 34”